Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 538

k návrhu na zřízení nových přechodů na turistických stezkách na státních hranicích
s Polskou republikou a zřízení a změnám na hraničních přechodech
s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se zřízením přechodů na turistických stezkách na česko-polských státních hranicích

a) Božanov-Radków pro pěší, cyklisty, lyžaře a uživatele ekologických invalidních vozíků,

b) Petříkovice-Okreszyn pro pěší a cyklisty,

c) Andělka-Lutogniewice pro pěší a cyklisty,

d) Žacléř-Niedomirów pro pěší a cyklisty,

2. se zřízením hraničních přechodů na česko-rakouských státních hranicích

a) Ježová-Iglbach,

b) Koranda-St.Oswald

pro pěší a cyklisty pro občany České republiky, Rakouské republiky a občany států, kteří nepodléhají vízové povinnosti v České republice a v Rakouské re-publice s tím, že tyto hraniční přechody budou otevřeny každoročně v době od 1. dubna do 31. října od 8.00 do 20.00 hodin,

3. s rozšířením provozu na hraničním přechodu Všeruby-Eschlkam na česko-německých státních hranicích o autobusy,


4. s vyjmutím hraničních přechodů

a) Jiříkov-Ebersbach,

b) Loučná-Oberwiesenthal

z přílohy 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996,

5. se zřízením celního letiště

a) s veřejným mezinárodním provozem Mnichovo Hradiště,

b) s neveřejným mezinárodním provozem Vysoké Mýto;

II. z m o c ň u j e ministra financí, aby

1. po dohodě s ministrem vnitra a s příslušnými orgány Polské republiky stanovil datum zřízení přechodů na turistických stezkách uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení,

2. po dohodě s ministry vnitra, dopravy a spojů, obrany a s provozovateli letišť stanovil termín zahájení provozu na letištích uvedených v bodě I/5 tohoto usnesení;

III. u k l á d á ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra financí

1. oznámil polské straně nótou souhlas se zřízením přechodů na turistických stezkách uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení a současně navrhl změnu přílohy 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody ze dne 22. listopadu 1996,

2. oznámil rakouské straně nótou souhlas se zřízením hraničních přechodů podle bodu I/2 tohoto usnesení,

3. oznámil německé straně nótou souhlas s rozšířením provozu na hraničním přechodu podle bodu I/3 tohoto usnesení a současně navrhl změnu přílohy 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996,
4. navrhl německé straně vyjmutí hraničních přechodů uvedených v bodě I/4 tohoto usnesení z přílohy 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996.Provedou:

ministři zahraničních věcí,
financí, vnitra, dopravy a
spojů, obrany
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.