Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 536

o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí
vůči některým ústředním orgánům státní správy,
v jejichž čele není člen vlády


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. z r u š u j e usnesení vlády ze 4. prosince 1996 č. 620, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády;

II. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu,

2. místopředsedu vlády pro hospodářskou politiku, aby plnil koordinační a informační funkci vůči

a) Úřadu pro státní informační systém a

b) Správě státních hmotných rezerv,

3. místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

4. ministra průmyslu a obchodu, aby plnil koordinační a informační funkci vůči

a) Českému báňskému úřadu a

b) Úřadu průmyslového vlastnictví,5. ministra zemědělství, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády pro
hospodářskou politiku,
místopředseda vlády a předseda
Legislativní rady vlády,
ministři průmyslu a obchodu,
zemědělství
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.