Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 544

o jmenování ředitele Národního bezpečnostního úřadu


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. j m e n u j e pana Ing. Tomáše K a d l e c e ředitelem Národního bezpečnostního úřadu s účinností od 22. srpna 1998;

II. u k l á d á vedoucímu Úřadu vlády a předsedovi Komise vlády pro umisťování státních orgánů (vládní dislokační komise) projednat nejpozději do 15. září 1998 ve vládní dislokační komisi, na základě požadavku ředitele Národního bezpečnostního úřadu, umístění Národního bezpečnostního úřadu.


Provedou:

předseda vlády,
vedoucí Úřadu vlády a předseda
Komise vlády pro umisťování státních
orgánů (vládní dislokační komise)
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.