Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-03-18

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 1998 č. 199 + P

o uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku České republiky
na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

s c h v a l u j e použití finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků ve výši 5 366 tis. Kč na základě požadavků ke dni 31. prosince 1997 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.Provede:

ministr financíPředseda vlády

Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.


P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 19. března 1998 č. 199

Souhrnný přehled na uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
Zakladatel - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Název zbytkového podniku Důvod existencePožadovanádotacePředpokládanýVýše schválené dotace
zbytkového st.p.v tis. Kčobdobítermín ukončení v minulých obdobích
viz. x)činn. zbyt. podn.
Lustrové sklo, Smržovka b), c)550 30. 6. 97 - 31. 5. 98 31. 5. 98 1 569
SPEKTRUM, Brno b), c)140 1. 1. 98 - 31. 3. 98 31. 3. 98 850
Sběrné suroviny, Brno b), c)505 1. 1. 98 - 31. 3. 98 31. 3. 98 2 879
Lisovna plastických hmot, Jičín b)145 1.10.97 - 31. 3. 98 31. 3. 98 -
SEBA bavlnářské závody,Tanvald c)864 1.10.97 - 31. 3. 98 31. 3. 98 2 390
BENAR bavlnářské závody,Benešov n.Ploučnicí c)262 1.10.97 - 31. 3. 98 31. 3. 98 288
Chotěbořské strojírny, Chotěboř b)510 1.12.97 - 31. 5. 98 31. 5. 98 1 428
PRAGOCHEMA, Praha b), c)405 1.11.97 - 30. 4. 98 30. 4. 98 505
Pozemní stavby Opava d)111 1. 6. 97 - 31. 1. 98 31. 1. 98 -
TESLA Radiospoj Praha b), c)350 1.12.97 - 30. 6. 98 30. 6. 98 485
TESLA Pardubice b), c)553 1.12.97 - 30. 6. 98 30. 6. 98 2 984
TRANSPORTA, Chrudim b)291 1.12.97 - 31. 5. 98 31. 5. 98 3 908
Stavby a montáže Praha d)680 16.11.96 - 30. 6. 98 30. 6. 98292
Celkem 5 366
x)
a) nutnost zachovat státní podnik, aby bylo možno převést smlouvou mezi státním podnikem
a novým vlastníkem majetku průmyslová práva, popř. jiné duševní vlastnictví
b) nedořešené restituční nároky
c) postupné provádění privatizace, při němž je majetek subjektu vyjímán po částech
d) nutnost zachovat státní podnik po dobu, během níž je prováděna účetní závěrka ke dni převodu
majetku na Fond národního majetku České republiky, resp. ke dni zrušení státního podniku bez likvidace