Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 537

k přehledu dosud identifikovaných dopadů přípravy České republiky
na členství v Evropské unii na státní rozpočet
a institucionální zabezpečení


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í přehled dosud identifikovaných dopadů přípravy České republiky na členství v Evropské unii na státní rozpočet a institucionální zabezpečení obsažený v části II předloženého materiálu;

II. s o u h l a s í se zřízením koordinačního a revizního centra k zajištění oficiálních překladů legislativy Evropských společenství do českého jazyka;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku a předsedovi Výboru vlády pro evropskou integraci ve spolupráci s místopředsedou vlády pro hospodářskou politiku a ministrem financí zpracovat střednědobý fiskální výhled nákladů integrace České republiky do Evropské unie a posoudit hospodářskou strategii vstupu České republiky do Evropské unie v souvislosti s tímto výhledem,

2. ministrům spravedlnosti a zahraničních věcí a místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády zpracovat a vládě do 16. září 1998 předložit návrh na zajištění oficiálních překladů legislativy Evropských společenství do českého jazyka.

Provedou:

místopředseda vlády pro zahraniční
a bezpečnostní politiku a předseda
Výboru vlády pro evropskou integraci,
místopředseda vlády pro hospodářskou
politiku, místopředseda vlády a předseda
Legislativní rady vlády,
ministři zahraničních věcí,
spravedlnosti, financí
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.