Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 540

k uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky
Václava Havla ve Spojených státech amerických
ve dnech 15. až 19. září 1998


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í , že prezident republiky Václav Havel uskuteční ve dnech 15. až 19. září 1998 v doprovodu ministrů zahraničních věcí a obrany státní návštěvu ve Spojených státech amerických;

II. s o u h l a s í s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě I tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy.Provedou:

ministři zahraničních věcí,
obranyPředseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.