Dokumenty vlády - 1995-11-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-11-29
     Záznam z jednání
     Usnesení č.675k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.676 + Pk poslaneckému návrhu zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (tisk č. 1969)
     Usnesení č.677k nabídce České republiky k účasti v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie (Implementation Force - IFOR)
     Usnesení č.678k návrhu na sjednání Úmluvy o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
     Usnesení č.679o souhlasu s obnovením činnosti zastupitelského úřadu České republiky v Kinshase v Zairské republice
     Usnesení č.680 + Pk návrhu na obeslání mimořádného zasedání Shromáždění stran Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT
     Usnesení č.681o jmenování členů správní rady Českých drah
     Usnesení č.682o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.683o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.684o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.685o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.686o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.687 + Po udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.688 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 113)
     Usnesení č.689 + Pk poslaneckému návrhu zákona o sídle Parlamentu České republiky (tisk č. 1989)
     Usnesení č.690k návrhu na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání a Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
     Usnesení č.691k návrhu zákona, kterým se mění zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů