Dokumenty vlády - 1995-11-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-11-08
     Záznam z jednání
     Usnesení č.624k věcnému záměru zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
     Usnesení č.625k věcnému záměru legislativních úprav předpisů o sociálně právní ochraně dětí
     Usnesení č.626 + Po průběhu prací a souvisejících okolnostech při přípravě Definitivních smluv mezi akciovou společností UNIPETROL a Mezinárodními ropnými společnostmi
     Usnesení č.627o udělení souhlasu k prodeji kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 včetně pozemku
     Usnesení č.628k návrhu na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
     Usnesení č.629k návrhu na podpis a ratifikaci Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu
     Usnesení č.630k návrhu na sjednání, podpis a ratifikaci Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ
     Usnesení č.631k návrhu na sjednání, podpis a ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů
     Usnesení č.632k návrhu na vstup České republiky do Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
     Usnesení č.633k návrhu na schválení Rozhodnutí č. 2/14.08.1995 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem týkající se změn ustanovení Protokolu 1 Dohody o volném obchodu
     Usnesení č.634k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice dne 14. listopadu 1995
     Usnesení č.635k návrhu na obeslání 3. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční dopravu
     Usnesení č.636o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.637o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.638o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku tátu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.639 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 110)