Dokumenty vlády - 1995-10-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-10-11
     Záznam z jednání
     Usnesení č.568o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
     Usnesení č.569 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (tisk č. 1912)
     Usnesení č.570 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice (tisk č. 1915)
     Usnesení č.571 + Pk poslaneckému návrhu zákona o advokacii (tisk č. 1920)
     Usnesení č.572k návrhu zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
     Usnesení č.573o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.574 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 107)
     Usnesení č.575o jmenování zástupců státu ve Správní radě Ústřední pojišťovny
     Usnesení č.576k návrhu na obeslání delegace České republiky na 19. shromáždění Mezinárodní námořní organizace
     Usnesení č.577k návrhu na obeslání 28. zasedání Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
     Usnesení č.578o poskytnutí humanitární pomoci obětem zemětřesení v Turecku
     Usnesení č.579o změně usnesení vlády z 16. června 1993 č. 325
     Usnesení č.580k rasově motivovanému násilí, ke kterému došlo dne 7. října 1995 v Břeclavi
     Usnesení č.581k zastupování vlády při soudním jednání v řízení před Ústavním soudem