Dokumenty vlády - 1995-09-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-09-20
     Záznam z jednání
     Usnesení č.530 + Po státním rozpočtu České republiky na rok 1996
     Usnesení č.531k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
     Usnesení č.532k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
     Usnesení č.533k návrhu zákona o krmivech
     Usnesení č.534k postupu výstavby státního informačního systému České republiky s využitím komunikační sítě resortu ministerstva financí ostatními resorty
     Usnesení č.535k prováděcím pravidlům pro státní podporu, jimiž se realizuje Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé
     Usnesení č.536k návrhu na vyslání delegace České republiky na výroční zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky, které se bude konat ve dnech 10. až 12. října 1995 ve Washingtonu
     Usnesení č.537 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 104)
     Usnesení č.538o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.539k návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a meziresortních smlouvách platných k 31. prosinci 1992
     Usnesení č.540k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o volném provádění některých druhů plateb a převodů a o limitu dovozu a vývozu peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu