Dokumenty vlády - 1995-09-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-09-06
     Záznam z jednání
     Usnesení č.496k návrhu zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák
     Usnesení č.497o nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů ministerstva vnitra vůči přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
     Usnesení č.498o zabezpečení dodatečných finančních prostředků na činnost pozemkových úřadů v roce 1995
     Usnesení č.499o zvýšení rozpočtových prostředků pro daňovou správu (automatizaci daňové soustavy České republiky) na rok 1995
     Usnesení č.500o zvýšení rozpočtových prostředků ministerstva spravedlnosti pro Vězeňskou službu České republiky na rok 1995
     Usnesení č.501o zabezpečení financování Automatizovaného imisního monitoringu a péče o lesy na území národních parků v roce 1995
     Usnesení č.502k řešení mzdové situace v resortu ministerstva zdravotnictví a v resortu ministerstva práce a sociálních věcí v roce 1995
     Usnesení č.503o dalším postupu při jednání se Spolkovou republikou Německo o dohodě o řešení problematiky pasivního salda platební bilance bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vůči bývalé Německé demokratické republice
     Usnesení č.504k návrhu na podpis a ratifikaci Doplňkové Dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
     Usnesení č.505k návrhu na obeslání 39. zasedání Generální konference Mezinárodní Agentury pro atomovou energii (MAAE), které se koná ve dnech 18. až 22. září 1995 ve Vídni
     Usnesení č.506o obeslání 50. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
     Usnesení č.507k návštěvě prezidenta republiky V. Havla v Norimberku při příležitosti předání Mezinárodní norimberské ceny lidských práv Sergeji Kovaljovovi
     Usnesení č.508 + Po průběhu a výsledcích 82. zasedání Mezinárodní konference práce, která se konala v Ženevě ve dnech 6. až 23. června 1995 a o zásadách pro rozpracování výsledků 82. zasedání Mezinárodní konference práce a pro další postup v Mezinárodní organizaci práce
     Usnesení č.509 + Po uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.510 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 102)