Dokumenty vlády - 1995-08-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-08-30
     Záznam z jednání
     Usnesení č.484o schválení návrhu legislativních řešení důsledků nálezu Ústavního soudu ze dne 28. března 1995 ve věci úpravy výchovných poměrů nezletilých dětí v naléhavých případech
     Usnesení č.485o schválení územního plánu velkého územního celku okresu Cheb a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje jeho závazná část
     Usnesení č.486 + Pk návrhu dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995
     Usnesení č.487 + Po udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.488o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.489o prodloužení doby pro použití zvláštního devizového účtu ministerstva zahraničních věcí
     Usnesení č.490o doporučení k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky a dalšími funkcemi
     Usnesení č.491k návrhu na vyslovení souhlasu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států podepsanou dne 15. května 1991 v Praze a doplněnou nótou Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 16. listopadu 1994 a nótou Velvyslanectví Řecké republiky ze dne 20. prosince 1994
     Usnesení č.492k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací
     Usnesení č.493k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy
     Usnesení č.494k návrhu na ratifikaci Smlouvy o známkovém právu sjednané v Ženevě dne 27. října 1994
     Usnesení č.495o jmenování přednostky Okresního úřadu Jeseník