Dokumenty vlády - 1995-08-23

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-08-23
     Záznam z jednání
     Usnesení č.472o státní politice životního prostředí
     Usnesení č.473k návrhu zákona o vyhlášení Národního parku Labské pískovce a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
     Usnesení č.474o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.475o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.476 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 101)
     Usnesení č.477o zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.478k návrhu na obeslání 31. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Diplomatické konference k arabskému znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944)
     Usnesení č.479k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o veterinární spolupráci
     Usnesení č.480k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
     Usnesení č.481 + Pk návrhu na obeslání XX. zasedání Shromáždění stran Mezinárodní telekomunikační družicové organizace INTELSAT
     Usnesení č.482o schválení dočasného snížení minimálního limitu ropy v zásobách státních hmotných rezerv
     Usnesení č.483o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb.,o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.