Dokumenty vlády - 1995-08-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-08-16
     Záznam z jednání
     Usnesení č.447k úpravě státního rozpočtu České republiky na rok 1995
     Usnesení č.448k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci okresním úřadům a obcím pro řešení problémů zdravotnických zařízení v jejich působnosti postižených platební neschopností některých zdravotních pojišťoven a dodatečného příspěvku na činnost vybraných zdravotnických zařízení v působnosti ministerstva zdravotnictví
     Usnesení č.449k návrhům na řešení platových úprav od 1. září 1995 u vybraných profesí v resortu ministerstva dopravy a státní organizace České dráhy
     Usnesení č.450o řešení mzdové situace v resortu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1995
     Usnesení č.451o řešení mzdové situace v resortu ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí v roce 1995
     Usnesení č.452o nařízení vlády, kterým se ruší, mění a doplňují prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
     Usnesení č.453o nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
     Usnesení č.454o návrhu státní podpory hypotečního úvěrování
     Usnesení č.455k návrhu řešení správy a financování údržby a výstavby silnic na území měst
     Usnesení č.456 + Po určení početních stavů Policie České republiky a pracovníků bezpečnostního úseku ministerstva vnitra na rok 1996
     Usnesení č.457k plánu rozvojové pomoci České republiky na rok 1996
     Usnesení č.458k návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.459o souhlasu s Dohodou mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsanou dne 27. dubna 1995 v Caracasu
     Usnesení č.460k návrhu na obeslání 19. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského
     Usnesení č.461k návrhu na odvolání a jmenování člena Rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství
     Usnesení č.462o změně usnesení vlády z 24. listopadu 1993 č. 660, o právní úpravě zabezpečení výkonu státní správy ve věcech ochrany obyvatelstva v působnosti okresních úřadů (magistrátů)
     Usnesení č.463 + Po udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.464o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.465o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.466 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 100)
     Usnesení č.467o obeslání 4. světové konference o ženách
     Usnesení č.468o poskytnutí přímé materiální pomoci uprchlíkům z chorvatské Krajiny v rámci humanitární pomoci obětem ozbrojeného konfliktu na území bývalé Jugoslávie
     Usnesení č.469o řešení havarijní situace v lokalitě Vaňov - Čertovka v Ústí nad Labem
     Usnesení č.470o změně usnesení vlády z 9. srpna 1995 č. 431, o nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů a o změně bodu 5 záznamu z jednání schůze vlády dne 9. srpna 1995 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů č.j. 460/95
     Usnesení č.471kterým se doplňuje usnesení vlády z 28. června 1995 č. 391, o návrhu vlády Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí