Dokumenty vlády - 1995-07-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-07-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.394k návrhu na schválení Hlavní rámcové smlouvy mezi akciovou společností UNIPETROL a Mezinárodními ropnými společnostmi o jejich vstupu do České rafinerské akciové společnosti
     Usnesení č.395k návrhu zásad zákona o námořní plavbě
     Usnesení č.396o záchytných parkovištích na hranicích České republiky
     Usnesení č.397o jmenování zástupců státu ve Správní radě Ústřední pojišťovny
     Usnesení č.398o rozhodnutí o privatizaci Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení v Praze 8 - zdravotní středisko Čumpelíkova 2
     Usnesení č.399 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 97)
     Usnesení č.400o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.401o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů