Dokumenty vlády - 1995-06-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-06-21
     Záznam z jednání
     Usnesení č.359k návrhu zásad zákona o výkonu trestu odnětí svobody
     Usnesení č.360k návrhu zásad zákona o poštovních službách
     Usnesení č.361 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona o omezení výdajů politických stran a hnutí na propagaci před volbami do Poslanecké sněmovny a do Senátu České republiky (tisk č. 1767)
     Usnesení č.362o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb.
     Usnesení č.363o finančním zajištění výstavby "Pražské radiály" v Brně
     Usnesení č.364k postupu vládní strany při projednávání návrhu Generální dohody České republiky na rok 1995
     Usnesení č.365k informaci o stavu finančních prostředků získaných z malé privatizace a k návrhu na jejich budoucí využití
     Usnesení č.366 + Po uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.367o doporučení k odvolání a k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky
     Usnesení č.368k návrhu na přístup České republiky ke Stanovám Mezinárodního ústředí pro studium ochrany a restaurování kulturních statků (International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property - ICCROM)
     Usnesení č.369o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.370o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.371o jmenování přednosty Okresního úřadu Praha-západ a přednosty Okresního úřadu Kroměříž
     Usnesení č.372o odvolání členů správní rady Českých drah a jmenování člena a ustanovení předsedy správní rady Českých drah