Dokumenty vlády - 1995-06-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-06-14
     Záznam z jednání
     Usnesení č.348k návrhu devizového zákona
     Usnesení č.349 + Pk poslaneckému návrhu zásad zemědělského zákona (tisk č. 1760)
     Usnesení č.350k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Finnish Export Credit LTD, kterou se řeší sukcese do Dohody o půjčce uzavřené bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 25. listopadu 1991
     Usnesení č.351k návrhu na obeslání fóra Evropské unie se zeměmi střední a východní Evropy o budování informační společnosti, které se uskuteční dne 23. června 1995 v Bruselu
     Usnesení č.352o odvolání přednosty Okresního úřadu Jičín
     Usnesení č.353o privatizaci části akcií akciové společnosti Čokoládovny
     Usnesení č.354 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 95)
     Usnesení č.355k návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákony upravující platy a další požitky poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu, představitelů státu a některých státních orgánů
     Usnesení č.356o nařízeních vlády, kterými se mění a doplňují předpisy upravující platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb
     Usnesení č.357o souhlasu s účastí předsedy vlády a ministra zahraničních věcí na schůzce Evropské rady s představiteli zemí, jež uzavřely s Evropskou unií dohody o přidružení, která se koná v Cannes dne 27. června 1995
     Usnesení č.358o změně usnesení vlády z 30. listopadu 1994 č. 681,k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky