Dokumenty vlády - 1995-05-31

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-05-31
     Záznam z jednání
     Usnesení č.316ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1995
     Usnesení č.317 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1718)
     Usnesení č.318 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1706)
     Usnesení č.319ke kontrolní zprávě o průběhu privatizace majetku v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá
     Usnesení č.321k návrhu na sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Komisí Evropských společenství o účasti České republiky na programech pomoci Evropského společenství a k návrhu na podpis souvisejících finančních memorand
     Usnesení č.322o obeslání 82. zasedání Mezinárodní konference práce, které se bude konat ve dnech 6. až 23. června 1995 v Ženevě
     Usnesení č.322 + Po obeslání 82. zasedání Mezinárodní konference práce, které se bude konat ve dnech 6. až 23. června 1995 v Ženevě
     Usnesení č.324o souhlasu s Dohodou mezi Českou republikou a Republikou Tadžikistan o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.325 + Po rozhodnutí o privatizaci výstupní jednotky farma Olšová Vrata a Kolová Statku Bochov podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.326 + Pk dalšímu postupu při zpracovávání informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti a při zpracovávání zakladatelských projektů na majetek těchto podniků
     Usnesení č.327o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 93)
     Usnesení č.328o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.329o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.330o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.331o změně usnesení vlády z 23. června l993 č. 333, o sjednání dohod mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj