Dokumenty vlády - 1995-05-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-05-17
     Záznam z jednání
     Usnesení č.286 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, o Národním nadačním fondu (tisk č. 1673)
     Usnesení č.287 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1685)
     Usnesení č.288 + Po úpravě postupu při přípravě návrhů zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 90/1995 Sb., o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny
     Usnesení č.289k řešení hromadné přepravy osob pravidelnou autobusovou dopravou
     Usnesení č.290ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. dubna l995 do 30. dubna l995
     Usnesení č.291o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákonač. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 91)
     Usnesení č.292k návrhu na obeslání 2. zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Evropy (CPLRE), který se bude konat ve dnech 30. května až 1. června 1995 ve Štrasburku
     Usnesení č.293k návrhu na podpis Protokolu mezi vládou České republikya vládou Rumunska a dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o další platnosti dvoustranných smluv
     Usnesení č.294k návrhu na obeslání 12. Světového meteorologického kongresu