Dokumenty vlády - 1995-05-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-05-10
     Záznam z jednání
     Usnesení č.277k návrhu zásad zákona o nadacích
     Usnesení č.278 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk č. 1648)
     Usnesení č.279k informaci o projevech extrémistických postojů v České republice
     Usnesení č.280k návrhu na sjednání a ratifikaci Dohody k energetické chartě a sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích
     Usnesení č.281k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě
     Usnesení č.282k návrhu na účast prezidenta republiky V. Havla na setkání prezidentů osmi evropských států v Keszthely dne 26. a 27. května 1995
     Usnesení č.283o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.284o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.285o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 90)