Dokumenty vlády - 1995-05-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-05-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.259k návrhu zákona o dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.260k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.261k návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
     Usnesení č.262 + Po technickém standardu státního informačního systému České republiky, národní prostředí, verze 2.1
     Usnesení č.263ke Zprávě o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994
     Usnesení č.264k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael
     Usnesení č.265k návrhu na sjednání Základní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických
     Usnesení č.266k návrhu na uskutečnění návštěvy prezidenta republiky V. Havla v Barceloně dne 11. května 1995
     Usnesení č.267k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy švédského krále Carla XVI. Gustafa v České republice ve dnech 16. až 18. května 1995
     Usnesení č.268k návrhu na účast ministra zahraničních věcí na oslavách 50. výročí ukončení II. světové války v Paříži dne 8. května 1995
     Usnesení č.269o zrušení usnesení Okresního shromáždění okresu Sokolov z 21. února 1995 č. 2
     Usnesení č.270o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.271o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.272o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 89)
     Usnesení č.273o změně usnesení vlády z 12. dubna 1995 č. 220, k prodeji akcií dočasně držených Fondem národního majetku České republiky a Pozemkovým fondem České republiky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu
     Usnesení č.274 + Pk informaci o účasti členů vlády na akcích pořádaných v rámci oslav 50. výročí ukončení II. světové války a o rozpisu finančních prostředků uvolněných k tomuto účelu vládou
     Usnesení č.275k návrhu na účast prezidenta republiky V. Havla na oslavách 50. výročí ukončení II. světové války v Londýně ve dnech 6. a 7. května 1995 a v Moskvě dne 9. května 1995
     Usnesení č.276o změně usnesení vlády z 8. února 1995 č. 76, o schválení použití majetku Fondu národního majetku České republiky pro státní peněžní ústav Konsolidační banka Praha