Dokumenty vlády - 1995-04-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-04-28
     Záznam z jednání
     Usnesení č.256k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a k návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (jako součást návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o daních z příjmů)
     Usnesení č.257o změně usnesení vlády z 19. dubna 1995 č. 225, k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.258o změně usnesení vlády z 19. dubna 1995 č. 236, o návrhu na povýšení do vyšší generálské hodnosti, jmenování do hodnosti generálmajora a o propůjčení hodnosti generálmajora