Dokumenty vlády - 1995-04-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-04-26
     Záznam z jednání
     Usnesení č.241k návrhu zásad zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů
     Usnesení č.242 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1620)
     Usnesení č.243o nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína
     Usnesení č.244k realizaci útlumu těžby a úpravy uranových rud v České republice
     Usnesení č.245o závěrech vlády k problematice dodatečného vypořádání majetkových vztahů k pozemkům státu zastavěným obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev
     Usnesení č.246k návrhu na uskutečnění návštěvy papeže Jana Pavla II. v České republice ve dnech 20. až 22. května 1995
     Usnesení č.247o humanitární pomoci obětem zemětřesení v oblasti města Kóbe v Japonsku
     Usnesení č.248k návrhu na obeslání IX. kongresu Organizace spojených národů o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli
     Usnesení č.249o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.250o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.251o změně podmínek a nabyvatelů udělených výjimek podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, usnesením vlády z 13. července 1994 č. 402 a usnesením vlády České republiky z 27. ledna 1992 č. 53/P
     Usnesení č.252o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákonač. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 88)
     Usnesení č.253k návrhu na obeslání 48. zasedání Světového zdravotnického shromáždění
     Usnesení č.254k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky F. Vranitzkyho v České republice ve dnech 11. a 12. května 1995
     Usnesení č.255o změně usnesení vlády z 23. června 1993 č. 333, o sjednání dohod mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj