Dokumenty vlády - 1995-04-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-04-19
     Záznam z jednání
     Usnesení č.224o státním závěrečném účtu České republiky za rok 1994
     Usnesení č.225k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.226 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1603)
     Usnesení č.227o nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání
     Usnesení č.228 + Po projednání výroční zprávy a roční účetní závěrky Pozemkového fondu České republiky za rok 1994
     Usnesení č.229 + Po projednání návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 1995
     Usnesení č.230o souhlasu s dohodou o spolupráci Vojenského zpravodajství s Bezpečnostní informační službou a Vojenského zpravodajství s Úřadem pro zahraniční styky a informace
     Usnesení č.231ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. března l995 do 3l. března l995
     Usnesení č.232o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí ve Venezuelské republice, Kolumbijské republice a Spojených státech mexických ve dnech 27. dubna až 5. května 1995
     Usnesení č.233k návrhu na sjednání Obchodního dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky
     Usnesení č.234k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
     Usnesení č.235k návrhu na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Ukrajiny Leonida Kučmy v České republice ve dnech 25. a 26. dubna 1995
     Usnesení č.236o návrhu na povýšení do vyšší generálské hodnosti, jmenování do hodnosti generálmajora a o propůjčení hodnosti generálmajora
     Usnesení č.237o návrhu na jmenování plukovníků do hodnosti generálmajora ve výslužbě
     Usnesení č.238o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.239o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákonač. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 87)
     Usnesení č.240k návrhu na uskutečnění návštěvy prezidenta republiky V. Havla ve Vrchním velitelství spojeneckých ozbrojených sil v Evropě dne 27. dubna 1995 (Mons, Belgické království)