Dokumenty vlády - 1995-04-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-04-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.210k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.211k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.212 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce (tisk č. 1590)
     Usnesení č.213 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích (tisk č. 1589)
     Usnesení č.214o rozvojovém zásobování České republiky zemním plynem
     Usnesení č.215k výroční zprávě Fondu dětí a mládeže za rok 1994
     Usnesení č.216ke kompetencím pro výkon státní správy v oblasti provozování jeslí a dětských domovů
     Usnesení č.217o zřízení vládních stipendijních míst na vysokých školách v České republice pro krajany a o vysílání učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí na léta 1995 až 2000
     Usnesení č.218k návrhu na vyslovení souhlasu s podpisem a ratifikací Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
     Usnesení č.219o souhlasu s uskutečněním návštěvy předsedy vlády ve Spojených státech amerických ve dnech 30. dubna až 5. května 1995
     Usnesení č.220 + Pk prodeji akcií dočasně držených Fondem národního majetku České republiky a Pozemkovým fondem České republiky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu
     Usnesení č.221o udělení výjimky k převodu vlastnictví majetku státu podle § 45, odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.222o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 86)
     Usnesení č.223o povolání vojáků v činné službě Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky a o stanovení objektů zvláštního významu v souvislosti s návštěvou papeže Jana Pavla II. v České republice ve dnech 20. až 22. května 1995