Dokumenty vlády - 1995-03-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-03-29
     Záznam z jednání
     Usnesení č.185k návrhu zásad zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti státním občanům České republiky
     Usnesení č.186 + Pk poslaneckému návrhu zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1583)
     Usnesení č.187 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1572)
     Usnesení č.188 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (tisk č. 1565)
     Usnesení č.189o zrušení usnesení vlády z 18. srpna 1993 č. 449, o vyhlášení likvidace Společnosti pro Všeobecnou československou výstavu 1991 a vypořádání jejích závazků formou privatizace Výstaviště Praha, a o stanovení nového postupu
     Usnesení č.190 + 5Po prodeji nemovitostí svěřených do správy Fondu dětí a mládeže zákonem č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže
     Usnesení č.191k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic
     Usnesení č.192 + Pk úmluvě a doporučení přijatým na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1994
     Usnesení č.193k prohlášení, kterým se uznává příslušnost Mezinárodní vyšetřovací komise, ustavené článkem 90 Protokolu I k Ženevským úmluvám z roku 1949, šetřit tvrzení jiných vysokých smluvních stran
     Usnesení č.194o souhlasu s uskutečněním návštěvy předsedy vlády v Nizozemském království dne 6. dubna 1995
     Usnesení č.195o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 84)
     Usnesení č.196k účasti na jednání dohodovacího řízení, které se provádí podle zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.197o doplnění usnesení vlády z 22. března 1995 č. 178, o změně usnesení vlády z 6. října 1993 č. 568, o dalším postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění usnesení vlády z 13. července 1994 č. 393, o změně a doplnění Zásad dalšího postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb.