Dokumenty vlády - 1995-03-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-03-15
     Záznam z jednání
     Usnesení č.148k návrhu zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných, podmínkách výkonu hromadné správy a o změně a doplnění některých zákonů
     Usnesení č.149k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné
     Usnesení č.150k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.151k harmonogramu opatření k postupnému sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství a o některých dalších opatřeních v této oblasti
     Usnesení č.152 + Po ochraně ústavních činitelů České republiky a objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost
     Usnesení č.153 + Pk zásadám pro poskytování zahraniční pomoci
     Usnesení č.154 + Po poskytnutí přímé materiální pomoci obětem válečného konfliktu na území Republiky Bosna a Hercegovina
     Usnesení č.156ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. února l995 do 28. února l995
     Usnesení č.157k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě
     Usnesení č.158k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic
     Usnesení č.159k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.160o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Švýcarské konfederaci dne 24. března 1995
     Usnesení č.161o změně usnesení vlády z 1. června 1994 č. 299, o návrhu na ustavení České komise pro UNESCO a o schválení Statutu České komise pro UNESCO
     Usnesení č.162k účetní závěrce Fondu dětí a mládeže za rok 1994
     Usnesení č.163o změně Statutu, rozšíření a převodu meziresortní Protidrogové komise
     Usnesení č.164o odvolání a jmenování člena správní rady Českých drah
     Usnesení č.165 + Po uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.166o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 82)
     Usnesení č.167o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.168 + Po postupu při převodech nemovitého majetku bývalých lesních družstev obcí do vlastnictví obcí