Dokumenty vlády - 1995-03-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-03-08
     Záznam z jednání
     Usnesení č.137k návrhu ústavního zákona, kterým se stanoví způsob provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti
     Usnesení č.138k návrhu zásad zákona o opatřeních k řešení krizových situací a o změně a doplnění některých dalších zákonů
     Usnesení č.139k návrhu zákona o ochranných známkách
     Usnesení č.140k návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících
     Usnesení č.141k návrhu postupu při zpracování nové právní úpravy o majetku ve vlastnictví státu
     Usnesení č.143k závěrečné zprávě o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstev v obcích
     Usnesení č.144k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
     Usnesení č.145o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.146o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 80)
     Usnesení č.147o výjimce z usnesení vlády ze 6. ledna 1993 č. 12, k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic před jejím podpisem