Dokumenty vlády - 1995-03-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-03-01
     Záznam z jednání
     Usnesení č.119k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.120k návrhu zásad zákona o civilním letectví
     Usnesení č.121 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1503)
     Usnesení č.122 + Pk poslaneckému návrhu zákona o ocenění národního boje za osvobození (tisk č. 1475)
     Usnesení č.123 + Pk návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
     Usnesení č.124k informaci o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994
     Usnesení č.125o odvolání přednosty Okresního úřadu Kroměříž
     Usnesení č.126o doporučení k odvolání a k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky
     Usnesení č.127k návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů
     Usnesení č.128k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
     Usnesení č.129k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci
     Usnesení č.130k návštěvě prezidenta republiky V. Havla v Nizozemském království dne 13. března 1995
     Usnesení č.131o souhlasu s oficiální návštěvou ministra zahraničních věcí v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu ve dnech 5. až 12. března 1995
     Usnesení č.132o rozhodnutí o privatizaci akcií akciové společnosti Olma, Olomouc
     Usnesení č.133o privatizaci 51 % akcií akciové společnosti Královopolská, se sídlem v Brně (materiál č. 81)
     Usnesení č.134o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákonač. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 79)
     Usnesení č.135o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.136k pracovní návštěvě prezidenta Slovenské republiky M. Kováče v České republice dne 8. března 1995