Dokumenty vlády - 1995-02-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-02-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č. 98k návrhu zásad devizového zákona
     Usnesení č. 99k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.100 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1476)
     Usnesení č.101 + Pk poslaneckému návrhu zásad ústavního zákona o referendu (tisk č. 1424)
     Usnesení č.102 + Pk poslaneckému návrhu zásad ústavního zákona o lidovém hlasování (tisk č. 1425)
     Usnesení č.103 + Pk poslaneckému návrhu zásad ústavního zákona o referendu (tisk č. 1427)
     Usnesení č.104 + Pk poslaneckému návrhu zásad ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk č. 1456)
     Usnesení č.105 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona o státních svátcích, svátcích a významných a památných dnech (tisk č. 1445)
     Usnesení č.106 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona o státních svátcích a významných a památných dnech (tisk č. 1495)
     Usnesení č.107 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1434)
     Usnesení č.108 + Pk poslaneckému návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1423)
     Usnesení č.109 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (tisk č. 1449)
     Usnesení č.110 + Pk Programu záchrany architektonického dědictví
     Usnesení č.111 + 4Po změně statutu Rady vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoje technologií, o změně statutu Grantové agentury České republiky a o odvolání člena Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj
     Usnesení č.112k návrhu na ratifikaci Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a k návrhu na podpis a ratifikaci Protokolu č. 1 a 2 k této úmluvě
     Usnesení č.113k oficiální návštěvě prezidenta Italské republiky O. L. Scalfara v České republice ve dnech 27. a 28. února 1995
     Usnesení č.114k obeslání Světového summitu pro sociální rozvoj, který se bude konat ve dnech 6. až 12. března 1995 v Kodani
     Usnesení č.115o jmenování přednostky Okresního úřadu Semily
     Usnesení č.116o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 78)
     Usnesení č.117o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.118o změně usnesení vlády z 20. dubna 1994 č. 214, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Turkmenistan o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky