Dokumenty vlády - 1995-02-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-02-15
     Záznam z jednání
     Usnesení č.83k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.84k návrhu Statutu Vojenského zpravodajství a žádosti o vyslovení souhlasu s návrhem na jmenování ředitele Vojenského zpravodajství
     Usnesení č.85ke zprovoznění Veletržního paláce v Praze jako muzea moderního umění v gesci Národní galerie v Praze
     Usnesení č.86k připravované výcvikové činnosti jednotek Armády České republiky se zahraničními partnery na rok 1995
     Usnesení č.87k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
     Usnesení č.88o souhlasu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic podepsanou v Abu Dhabi dne 23. listopadu 1994
     Usnesení č.89o souhlasu s Dohodou mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsanou dne 24. října 1994 v Tallinu, s Dohodou mezi vládou České republikya vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsanou dne 25. října 1994 v Rize a s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsanou dne 27. října 1994 ve Vilniusu
     Usnesení č.90k uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Maďarské republiky G. Horna v České republice
     Usnesení č.91k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky v Australském svazu, na Novém Zélandě a ve Filipínské republice a pracovní návštěvy Singapurské republiky
     Usnesení č.92ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. ledna l995 do 31. ledna l995
     Usnesení č.93o návrhu na jmenování plukovníků do hodnosti generálmajora
     Usnesení č.94o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 77)
     Usnesení č.95o informaci o průběhu výběrového řízení na strategického partnera pro akciovou společnost SPT TELECOM a o návrhu dalšího postupu
     Usnesení č.96o změně usnesení vlády z 12. října 1994 č. 565, k návrhu zákona o vnitrozemské plavbě
     Usnesení č.97o změně usnesení vlády z 18. ledna 1995 č. 35, k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj