Dokumenty vlády - 1995-02-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-02-08
     Záznam z jednání
     Usnesení č.71k návrhu na řešení finanční problematiky ve vztahu k Íránské islámské republice
     Usnesení č.72o nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
     Usnesení č.73o změně textu Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství
     Usnesení č.74k návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních)
     Usnesení č.75o opatřeních k regulaci poskytování sponzorských darů
     Usnesení č.76o schválení použití majetku Fondu národního majetku České republiky pro státní peněžní ústav Konsolidační banka Praha
     Usnesení č.77 + Po postupu při přípravě rozhodnutí vlády o použití prostředků Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.78k návrhu na navázání diplomatických styků České republiky s Republikou Fidži, Papuou Novou Guineou, Šalomounovými ostrovy, Nezávislým státem Západní Samoa a Republikou Vanuatu
     Usnesení č.79k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci
     Usnesení č.80o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 76)
     Usnesení č.81o doplnění usnesení vlády z 28. září 1994 č. 536,k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě podepsané v Praze dne 30. března 1993
     Usnesení č.82o změně usnesení vlády z 21. prosince 1994 č. 726, k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb.