Dokumenty vlády - 1995-01-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-01-25
     Záznam z jednání
     Usnesení č.40k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
     Usnesení č.41k návrhu zákona o státní statistické službě
     Usnesení č.42k návrhu zásad zákona, kterým se upravují některá práva a povinnosti při vydávání a veřejném šíření periodického tisku a kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.43o opatření vlády, kterým se vyhlašuje vyobrazení služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby včetně odznaku, který je jeho nedílnou součástí, a jeho popis
     Usnesení č.44k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ
     Usnesení č.45k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách
     Usnesení č.46k návrhu na účast předsedy vlády a ministrů průmyslu a obchodu a hospodářství na zasedání Světového ekonomického fóra, které se uskuteční dne 27. až 29. ledna 1995 v Davosu
     Usnesení č.47o opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první až čtvrté čtvrtletí 1994, za druhé až čtvrté čtvrtletí 1994, za třetí až čtvrté čtvrtletí 1994 a za čtvrté čtvrtletí 1994 oproti stejným obdobím roku 1993
     Usnesení č.48o zrušení části usnesení okresního shromáždění okresu Příbram ze dne 31. října 1994 podle § 18c odst. 4 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.49o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.50o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 74)
     Usnesení č.51k návrhu na účast předsedy vlády na řádném zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy konaném ve Štrasburku dne 30. ledna 1995
     Usnesení č.52o nařízení vlády, kterým se stanoví cla pro dovoz brambor
     Usnesení č.53o humanitární pomoci obětem ozbrojeného konfliktu v Čečensku (Ruská federace) a obětem zemětřesení v Kobe (Japonsko)