Dokumenty vlády - 1995-01-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-01-18
     Záznam z jednání
     Usnesení č.34k návrhu zákona o důchodovém pojištění
     Usnesení č.35k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
     Usnesení č.36o odvolání a jmenování národního koordinátora mezinárodní organizace Eureka Audiovisuel
     Usnesení č.37o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 73)
     Usnesení č.38k účasti prezidenta republiky na oslavách 50. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim v Polské republice dne 26. a 27. ledna 1995
     Usnesení č.39o jmenování pracovní skupiny pro vypracování zprávy o činnosti Bezpečnostní informační služby