Dokumenty vlády - 1995-01-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1995-01-04
     Záznam z jednání
     Usnesení č. 1ke koncepci právní úpravy rodinně právních vztahů
     Usnesení č. 2k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Severoatlantickou aliancí o ochraně utajovaných skutečností, v anglickém originále "Security Agreement", a na podpis Kodexu chování
     Usnesení č. 3o řešení problematiky českých zoologických zahrad
     Usnesení č. 4o opatřeních zabezpečujících zahraniční rozhlasové vysílání Českým rozhlasem v roce 1995
     Usnesení č. 5k otázce zmocňování náměstků členů vlády prezidentem republiky k podpisu mezinárodních smluv podléhajících souhlasu Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidenta republiky
     Usnesení č. 6k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích podle upraveného textu
     Usnesení č. 7k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě
     Usnesení č. 8k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
     Usnesení č. 9o přístupu České republiky k dalším homologačním předpisům Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a o zmocnění ministra dopravy ke schvalování takových dokumentů
     Usnesení č.10k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o kosmické spolupráci pro mírové účely
     Usnesení č.11k návrhu na schválení a podpis Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje a Deklarace signatářů Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje
     Usnesení č.12o přístupu České republiky k Antidopingové úmluvě
     Usnesení č.13k uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Korejské republiky Kim Jong-sama v České republice ve dnech 4. a 5. března 1995
     Usnesení č.14o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 71)
     Usnesení č.15o udělení výjimky podle § 45, odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.16o zabezpečení plynulých dodávek ropy pro české rafinérie
     Usnesení č.17k uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Polské republiky Lecha Walesy v České republice ve dnech 17. a 18. ledna 1995