Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-08-22

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 22. srpna 2007 č. 927

k uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace (RIA)
a o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu
Vláda

I. zřizuje Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu (dále jen „Grémium“) jako meziresortní koordinační orgán pro oblast zefektivňování veřejné správy a regulační reformy;

II. schvaluje Statut Grémia, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy sdělit ministru vnitra do 15. září 2007 jméno příslušného člena Grémia;

IV. mění přílohu usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 877, o obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení s tím, že zásady budou uplatňovány na legislativní návrhy, na jejichž přípravě budou zahájeny práce po 1. listopadu 2007 a na materiály připravované před tímto datem, na které jejich uplatnění uloží vláda.


Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
předsedové Asociace krajů
České republiky,
Svazu měst a obcí České republiky
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070822.0927.doc

Přílohy:
w070822a.0927.docw070822b.0927.doc