Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-07-25

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 25. července 2007 č. 863

o schválení bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu
do vlastnictví územně samosprávného celku
Vláda

I. bere na vědomí informace obsažené v části III materiálu č.j. 1104/07;

II. souhlasí s bezúplatným převodem vlastnictví majetku státu, uvedeným v příloze tohoto usnesení, se kterým přísluší právo hospodařit podniku DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, Máchova č. 201, a to do vlastnictví územně samosprávného celku s tím, že převod bude realizován na základě darovacích smluv, a to bez podmínek omezujících hospodaření a nakládání s těmito majetky s tím, že není dotčena možnost zřídit v nezbytně nutném rozsahu smlouvami ve prospěch státu nebo jiné osoby právo odpovídající věcnému břemeni (§ 3 odst. 2 zákona č. 174/2003 Sb.);

III. ukládá ministru průmyslu a obchodu zabezpečit realizaci převodu majetku podle bodu II tohoto usnesení.Provede:

ministr průmyslu a obchoduPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070725.0863.doc

Přílohy:
w070725a.0863.pdf