Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-05-23

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 23. května 2007 č. 565

k prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní RožínkaVláda

I. bere na vědomí informace o možnosti prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka, obsažené v části III materiálu č.j. 628/07;

II. schvaluje pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu České republiky;

III. zrušuje usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1316, k dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka;

IV. ukládá ministru průmyslu a obchodu

1. informovat Evropskou komisi v souladu s pravidly Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) o prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka,

2. předložit vládě do 30. června 2012 na základě geologického průzkumu zásob, ekonomických a energeticko-bezpečnostních aspektů návrh dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka,

3. předkládat vládě každoročně vždy do 31. července informaci o stavu ekonomické výhodnosti těžby na dole Rožná včetně vyčíslení objemu výnosů z prodeje uranového koncentrátu a jiných vlastních zdrojů použitých na krytí nákladů zahlazování následků hornické činnosti na dole Rožná a na jiných lokalitách podniku DIAMO, státní podnik, a předpokládaný objem použití finančních prostředků na zahlazování následků hornické činnosti v následujícím roce.

Provede:

ministr průmyslu a obchodu
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070523.0565.doc

Přílohy: