Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-02-21

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 21. února 2007 č. 127

o Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy
sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující
sociální začlenění uživatele do společnosti
Vláda

I. schvaluje Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, obsaženou v části III materiálu č.j. 164/07;

II. ukládá místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, 1. místo-předsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj, ministrům spravedlnosti, zdravotnictví, ministru vnitra a informatiky, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a zmocněnci vlády pro lidská práva realizovat ve stanovených termínech opatření uvedená v části 5. koncepce uvedené v bodě I tohoto usnesení.


Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr pro místní rozvoj,
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři spravedlnosti, zdravotnictví,
ministr vnitra a informatiky,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
zmocněnec vlády pro lidská práva

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070221.0127.doc

Přílohy: