Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-12-20

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 20. prosince 2006 č. 1472

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 223)
Vláda

I. mění podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v části názvu a nabyvatele bod č. 33 části A přílohy usnesení vlády ze dne 4. října 2006 č. 1119, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 221), (privatizační projekt Bytový dům ul. Nádraží 601, 602, Golčův Jeníkov, s pozemky - PP 63946, SŽDC s.o. - Bytový dům č.p. 601, 602 v ul Nádražní, Golčův Jeníkov, s pozemky) tak, že se slova

„Bytový dům ul. Nádraží 601, 602, Golčův Jeníkov, s pozemky
PP 63946
SŽDC s.o. - Bytový dům č.p. 601, 602 v ul Nádražní, Golčův Jeníkov, s pozemky“

nahrazují slovy:

„Bytový dům ul. Nádraží 601, 602, Golčův Jeníkov, s pozemky
PP 63946
SŽDC s.o. - Bytový dům č.p. 601, 602 v ul. Nádraží, Golčův Jeníkov, s pozemky“

a dále se slova

„Nabyvatel: Bytové družstvo Golčův Jeníkov Nádražní 601/602,
Nádraží 601, Golčův Jeníkov,
IČ: 27481581“nahrazují slovy:

„Nabyvatel: Bytové družstvo Golčův Jeníkov Nádraží 601/602,
Nádraží 601, Golčův Jeníkov,
IČ: 27481581“;

II. vydává rozhodnutí o privatizaci uvedená v části A a C přílohy tohoto usnesení;

III. ukládá ministru financí zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I a II tohoto usnesení.


Provedou:

ministři (zakladatelé),
ministr financíPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061220.1472.doc

Přílohy:
w061220a.1472.pdf