Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-12-20

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 20. prosince 2006 č. 1469

k návrhu na zapojení České republiky do budování integrovaného a
udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a zajištění účasti
České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring
životního prostředí a bezpečnosti
Vláda

I. souhlasí

1. se zapojením České republiky do Skupiny pro pozorování Země a do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země,

2. s účastí České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti,

3. s poskytnutím jednorázového příspěvku na provoz sekretariátu Skupiny pro pozorování Země z rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí, a to pro léta 2007 až 2012 ve výši 25 000,- CHF;

II. ukládá

1. ministru životního prostředí zajistit ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy koordinaci zapojení České republiky do Skupiny pro pozorování Země, do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a do programu Evropského společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti,

2. ministru životního prostředí

a) předložit vládě do 31. prosince 2008 zprávu o stavu zajištění přístupu České republiky ke Skupině pro pozorování Země a jejím zapojením do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a účasti České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti,b) provést úhradu příspěvku podle bodu I/3 tohoto usnesení.Provedou:

ministr životního prostředí,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061220.1469.doc

Přílohy: