Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-09-27

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 27. září 2006 č. 1111

o změně zabezpečení činností spojených s fungováním
Rady vlády pro udržitelný rozvoj
V l á d a

I. s c h v a l u j e
1. převod činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí,

2. delimitaci 1 funkčního místa z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí včetně prostředků na platy, souvisejících výdajů a ostatních běžných výdajů podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

3. Statut Rady vlády pro udržitelný rozvoj, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. ministru životního prostředí a vedoucímu Úřadu vlády předložit bezodkladně Ministerstvu financí ke schválení vzájemně odsouhlasený delimitační protokol,

2. ministru financí provést na základě žádostí ministra životního prostředí a vedoucího Úřadu vlády příslušná rozpočtová opatření v návaznosti na delimitační protokol uvedený v bodě II/1 tohoto usnesení;
III. z r u š u j e Statut Rady vlády pro udržitelný rozvoj schválený usnesením vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 836, k některým otázkám souvisejícím ze zřízením Rady vlády pro udržitelný rozvoj.Provedou:

ministři životního prostředí,
financí,
vedoucí Úřadu vládyPředseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv060927.1111.doc

Přílohy:
w060927a.1111.tifw060927b.1111.doc