Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2005 > 2005-03-16

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 16. března 2005 č. 314

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 210)
V l á d a

I. m ě n í

1. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v části názvu prodávaného majetku bod č. 1/a části A přílohy usnesení vlády ze dne 5. listopadu 2003 č. 1096, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 202), (privatizační projekt Státní léčebné lázně Poděbrady, s.p. /nyní s.p. BALMED Praha/), - PP 50206, a/ Pozemky v k.ú. Bělohrad (p.č. 223/14, 228/1, 199/3, 199/1, 277), a to tak, že se slova:

„Pozemky v k.ú. Bělohrad (p.č. 223/14, 228/1, 199/3, 199/1, 277)“

nahrazují slovy:

„Pozemky v k.ú. Bělohrad (199/54, 604/5, 655/3, 630/13)“,

2. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v části nabyvatele prodávaného majetku bod č. 8/o části A přílohy usnesení vlády ze dne 5. listopadu 2003 č. 1096, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 202),(privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 81038, o/ Zemní sklep č. 61 s lisovnou, včetně pozemku p.č. 2101 v k.ú. Nový Přerov, obec Nový Přerov, okres Břeclav), a to tak, že se slova:

„Nabyvatel: Petr Kosmák,
Nový Přerov čp. 43, Novosedly na Moravě,
r.č.: 760729/3807“

nahrazují slovy:

„Nabyvatel: Petr Kosmák,
Nový Přerov č.p. 43, Novosedly na Moravě,
r.č.: 760729/3870“,

3. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v části názvu a hodnoty prodávaného majetku bod č. 8 části A přílohy usnesení vlády ze dne 9. července 2003 č. 681, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 200),(privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80983, Obytný dům čp. 3085 včetně pozemků p.č. 1684 a 1688, k.ú. Frýdlant v Čechách, okres Liberec - ideální 1/2), a to tak, že se slova:

„Obytný dům čp. 3085 včetně pozemků p.č. 1684 a 1688, k.ú. Frýdlant v Čechách, okres Liberec - ideální 1/2
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 368 tis. Kč“

nahrazují slovy:

„Obytný dům č.p. 3085 včetně pozemku p.č. 1684, k.ú. Frýdlant v Čechách, okres Liberec - ideální 1/2
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 102 tis. Kč“,

4. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v části nabyvatele a podmínek privatizace prodávaného majetku bod č. 5/a části A přílohy usnesení vlády ze dne 17. srpna 2004 č. 773, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 207),(privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP 81103, a/ Bytový dům čp. 201 na pozemku p.č.st. 244, s příslušenstvím, k.ú. Tlustice, okres Beroun, bez pozemků), a to tak, že se slova:

„Nabyvatelé: Arpád Malý,
Tlustice 201, Hořovice,
r.č.: 370703/741

Vlastimil Turek,
Tlustice 201, Hořovice,
r.č.: 550226/1633

V l á d a Č e s k é r e p u b l i k yKoloman Šerdzik,
Tlustice 201, Hořovice,
r.č.: 390515/109

Antonín Novák,
Tlustice 201, Hořovice,
r.č.: 520511/331

Podmínky privatizace:
b) Prodej bytových domů , v nichž převažuje funkce bydlení, se uskuteční za kupní cenu stanovenou postupem uvedeným v Příloze usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 1997 č. 212, část F 4), bod 2), písm. c1), ve znění pozdějších změn a doplňků.“

nahrazují slovy:

„Nabyvatelé: Arpád Malý,
Tlustice 201, Hořovice,
r.č.: 370703/741

Vlastimil Turek,
Tlustice 201, Hořovice,
r.č.: 550226/1633

Emilie Šerdziková,
Tlustice 201, Hořovice,
r.č.: 415818/100

Antonín Novák,
Tlustice 201, Hořovice,
r.č.: 520511/331

Podmínky privatizace:
b) Prodej bytových domů , v nichž převažuje funkce bydlení, se uskuteční za kupní cenu stanovenou postupem uvedeným v Příloze usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 1997 č. 212, část F 14), bod 2), písm. c1), ve znění pozdějších změn a doplňků.“,
5. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v části podmínek privatizace prodávaného majetku bod č. 5/b části A přílohy usnesení vlády ze dne 17. srpna 2004 č. 773, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 207),(privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 3 - PP 81103, b/ Bytový dům čp. 202 na pozemku p.č.st. 245, s příslušenstvím, k.ú. Tlustice, okres Beroun, bez pozemků), a to tak, že se slova:

„Podmínky privatizace:
b) Prodej bytových domů , v nichž převažuje funkce bydlení, se uskuteční za kupní cenu stanovenou postupem uvedeným v Příloze usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 1997 č. 212, část F 4), bod 2), písm. c1), ve znění pozdějších změn a doplňků.“

nahrazují slovy:

„Podmínky privatizace:
b) Prodej bytových domů , v nichž převažuje funkce bydlení, se uskuteční za kupní cenu stanovenou postupem uvedeným v Příloze usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 1997 č. 212, část F 14), bod 2), písm. c1), ve znění pozdějších změn a doplňků.“,

6. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v části názvu prodávaného majetku bod č. 17 části A přílohy usnesení vlády ze dne 16. prosince 2002 č. 1289, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 197),(privatizační projekt Bytové domy s poz. ul. Školní 471, 472, 473, 474 Hanušovice - PP 63853, ČD s.o. - Bytové domy č.p. 471, 472, 473 v ul. Školní, Hanušovice, s pozemky), a to tak, že se slova:

„ČD s.o. - Bytové domy č.p. 471, 472, 473 v ul. Školní, Hanušovice, s pozemky“

nahrazují slovy:

„ČD s.o. - Bytové domy č.p. 471, 472, 473 a 474 v ul. Školní, Hanušovice, s pozemky“;

II. v y d á v á rozhodnutí o privatizaci uvedená v části A a D přílohy tohoto usnesení;
V l á d a Č e s k é r e p u b l i k y


III. u k l á d á ministru financí zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I a II tohoto usnesení.Provedou:

ministři (zakladatelé),
ministr financí
Předseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv050316.0314.doc

Přílohy:
w050316a.0314.doc