Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-11-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. listopadu 2004 č. 1072

o změně Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vládyV l á d a

I. m ě n í

1. s účinností od 5. listopadu 2004 usnesení vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, o Legislativních pravidlech vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesení vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesení vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesení vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 640 a usnesení vlády ze dne 26. května 2004 č. 506, tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. s účinností od 5. listopadu 2004, s výjimkou změny uvedené v bodě 5 přílohy č. 2 tohoto usnesení, která nabude účinnosti dne 1. ledna 2005, usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, o Jednacím řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesení vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53, usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161, usnesení vlády ze dne 15. července 2002 č. 737, usnesení vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 772, usnesení vlády ze dne 17. února 2003 č. 180, usnesení vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 427, usnesení vlády ze dne 11. června 2003 č. 590, usnesení vlády ze dne 30. července 2003 č. 773, usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 853 a usnesení vlády ze dne 2. června 2004 č. 538, tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit řádné plnění úkolů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení,

2. ministru a předsedovi Legislativní rady vlády zveřejnit Legislativní pravidla vlády, ve znění jejich dosavadních změn, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,3. vedoucímu Úřadu vlády zveřejnit Jednací řád vlády, ve znění jeho dosavadních změn, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky, hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy postupovat obdobně podle bodu I tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:

hejtmani

1. místopředseda vlády
Ing. Zdeněk Š k r o m a c h , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv041103.1072.doc

Přílohy:
w041103a.1072.doc w041103b.1072.doc