Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-07-16

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. července 2003 č. 727

ke Zprávě o průběhu a výsledcích České kulturní sezóny
ve Francouzské republice 2002


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o průběhu a výsledcích České kulturní sezóny ve Francouzské republice 2002, obsaženou v části II materiálu č. j. 928/03;

II. d o p o r u č u j e místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, ministrům kultury, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a primátorovi hlavního města Prahy, aby využili výsledků dosažených v rámci spolupráce s Francouzskou republikou v oblastech své působnosti.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři kultury,
průmyslu a obchodu,
pro místní rozvoj,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy