Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-10-27

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. října 1999 č. 1138 + P

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 173)


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. z r u š u j e

1. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 2 části B přílohy usnesení vlády z 15. listopadu 1995 č. 650, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 111), (privatizační projekt DIAMO ZTPV, Stráž pod Ralskem - PP 61709, 61920 Část Strojírenského závodu, Stráž pod Ralskem),

2. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 14/g a cl části A přílohy usnesení vlády z 30. listopadu 1994 č. 679, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 67), (privatizační projekt Státní statek Cvikov - PP 50052

3. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 6/z části A přílohy usnesení vlády z 10. srpna 1994 č. 437, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 50), (privatizační projekt Státní statek, Moravská Třebová - PP 15126, z/ Kravín K 105, Březina),

4. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 8/s části A přílohy usnesení vlády z 29. listopadu 1995 č. 688, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 113), (privatizační projekt Státní statek Moravská Třebová - PP 50292, s/ Stavební pozemky v k.ú. Březina /pod kravínem K 105/ a stavební pozemek včetně K 96),

5. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 10 části A přílohy usnesení vlády ze 6. října 1993 č. 560, k rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (materiál č. 7), (privatizační projekt STÁTNÍ PLEMENÁŘSKÝ PODNIK PRAHA - PP 9139 Farma Bludoveček, okr. Šumperk),
6. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 13/b části A přílohy usnesení vlády z 23. července 1997 č. 460, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 154), (privatizační projekt Rudné doly Příbram - PP 50450, b/ Areál úpravny Příbram VI - Březové Hory);

II. m ě n í

1. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části názvu a nabyvatele, bod č. 11/co části A přílohy usnesení vlády z 1. února 1995 č. 69, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 75), (privatizační projekt Státní statek Znojmo - PP 40251, co/ Rodinný domek čp. 41, Křidlůvky, Hrádek), a to tak, že se slova
“co) Rodinný domek čp. 122, Křídlůvky 2. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části nabyvatelů, bod č. 6/ea části A přílohy usnesení vlády z 2. července 1997 č. 405, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 153), (privatizační projekt DIAMO ZSS Stráž pod Ralskem - PP 61955, ea/ Okal včetně pozemku, Šeříkova 2849, Česká Lípa), a to tak, že vypouští slova
3. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části nabyvatelů, bod č. 6/bh části A přílohy usnesení vlády z 2. července 1997 č. 405, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 153), (privatizační projekt DIAMO ZSS Stráž pod Ralskem - PP 61955, bh/ Okal včetně pozemku, Jabloňová 2783, Česká Lípa), a to tak, že vypouští slova

4. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části nabyvatelů, bod č. 6/dp části A přílohy usnesení vlády z 2. července 1997 č. 405, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 153), (privatizační projekt DIAMO ZSS Stráž pod Ralskem - PP 61955, dp/ Okal včetně pozemku, Šeříkova 2840, Česká Lípa), a to tak, že vypouští slova

5. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části nabyvatele úhrady nákladů na odstranění ekologických škod, bod č. III usnesení vlády z 25. září 1997 č. 594, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 156), a to tak, že se slova

“společností s ručením omezeným DIOSS Nýřany (PP 1556)”

nahrazují slovy
6. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části hodnoty prodávaného majetku, bod č. 2 části A přílohy usnesení vlády ze 7. července 1995 č. 399, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 97), (privatizační projekt Oseva - šlechtitelský a semenářský podnik, Brno - PP 15160 Bramborárna Jihlava), a to tak, že se slova
7. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části hodnoty prodávaného majetku, bod č. 5 části A přílohy usnesení vlády z 23. dubna 1997 č. 261, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 150), (privatizační projekt Státní statek Hrušovany - PP 40240 Rekreační středisko, Slavonice, včetně pozemků), a to tak, že se slova
8. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 25 části A přílohy usnesení vlády ze 17. prosince 1997 č. 815, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 164), (privatizační projekt OSP Nový Jičín - PP 50555 Provozní jednotka Bílovec), a nahrazuje jej tímto zněním

9. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části názvu, bod č. 14/f části A přílohy usnesení vlády z 20. března 1996 č. 198, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 126), (privatizační projekt Vojenské lesy a statky, o.z. Velichov - PP 63383, f/ Rodinný domek, Korunní 14, Stráž nad Ohří, včetně pozemků p.č. 16/3, 67, 216/3 a 216), a to tak, že slova

10. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části hodnoty prodávaného majetku, bod č. 4/v části A přílohy usnesení vlády z 8. listopadu 1995 č. 639, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 110), (privatizační projekt Státní statek Teplice - PP 40269, v/ Autodoprava, Světec), a to tak, že se slova
11. bod č. III/2 usnesení vlády z 29. října 1997 č. 679, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 159), (část týkající se uzavření smlouvy o úhradě nákladů na odstranění ekologických škod mezi Fondem národního majetku České republiky a společností s ručením omezeným Beskyd, Na papírně, Frýdlant nad Ostravicí /PP 1691/), a to tak, že se doplňují slova

“Realizace likvidace kondenzátorů bude provedena na základě nařízení formou správního řízení s tím, že se nevyžaduje dodržení lhůty nařízení do jednoho roku od převzetí majetku.”,

12. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části nabyvatele a podmínek privatizace, bod č. 6/d části A přílohy usnesení vlády z 15. října 1997 č. 648, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 158), (privatizační projekt Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80103, d/ Rodinný domek s 1 bytovou jednotkou a příslušenstvím, bez pozemku, Dubňany - Jarohněvice čp. 1603), a to tak, že se slova

13. podle § 10, odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 20/i části A přílohy usnesení vlády ze 6. prosince 1995 č. 706, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 114), (privatizační projekt Státní statek Teplice - PP 40269, i/ Nemovitost čp. 156, Moldava), a nahrazuje jej tímto zněním
III. s o u h l a s í s uzavřením smluv, v nichž se Fond národního majetku České republiky zaváže k úhradě nákladů na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací podle zásad uvedených v usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci a usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 212, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění usnesení vlády ze 17. prosince 1997 č. 810, a to mezi Fondem národního majetku České republiky a

1. akciovou společností První brněnská strojírna, Brno - PP č. 3589, a to maximálně do výše 75 mil. Kč,

2. společností s ručením omezeným RÝCHOLKA, Choustníkovo Hradiště - PP č. 50070,

3. akciovou společností Kaňk 266, Kutná Hora 4 - Kaňk - PP č. 50450;

IV. v y d á v á rozhodnutí o privatizaci uvedená v částech A, B a C přílohy tohoto usnesení;

V. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru financí

1. zrušit rozhodnutí o privatizaci ze dne 9. srpna 1996, č.j. 422/41969/96/JK, kterým bylo rozhodnuto o privatizaci Českých energetických závodů v Praze 1 vkladem do základního jmění akciové společnosti Pražská teplárenská - PP č. 50385, SPJ 4001,

2. zajistit

a) aby ve smlouvách uzavíraných na základě tohoto usnesení, s výjimkou smluv uzavřených na základě bodu III tohoto usnesení, pokud se týká privatizace areálů, ve kterých probíhala hospodářská činnost, která mohla způsobit ekologické škody, byla obsažena podmínka, že nabyvatel tohoto majetku na sebe bere případné povinnosti plynoucí z odstraňování starých ekologických zátěží, včetně jejich úhrady,

b) realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I až V/2a tohoto usnesení.


Provedou:
ministři (zakladatelé),
místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.

P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 27. října 1999 č. 1138A.
S e z n a m
rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků
předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu zjištěnou ke dni
prodeje. V případech, kdy se takto stanovená kupní cena snižuje
o hodnotu restitučního nároku a restituční nárok je vyšší než
účetní hodnota zjištěná ke dni prodeje, převádí se majetek bez-
platně a k dalšímu finančnímu vyrovnání nedochází
-------------------------------------------------------------------------------------


1. Papírna Lochovice - PP 3555

2. Správa budov města Plzně - PP 50538

3. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80114


4. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80138

5. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80249 Areál VKT Chřibská s pozemky

6. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80356

7. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80364

8. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80368

9. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80382

10. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80383

11. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80384

12. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80385

13. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80386

14. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80387

15. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80391

16. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80396

17. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80399


18. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80400

B.
S e z n a m
rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a
majetkové účasti státu předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu
----------------------------------------------------------------------------------------


1. České energetické závody, Praha 1 - PP 50385

C.
S e z n a m
rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje akcií navrhovaných
akciových společností předem určeným nabyvatelům
-------------------------------------------------------------------------------------


1. SVÚM a.s. Praha 9 - Běchovice - PP 22352

2. ZZN v Mělníku, a.s. - PP 50295