Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-11-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. listopadu 1995 č. 673

k návrhům zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

Vazba na záznam z jednání vlády: Database 'Vláda - nová pracovní kopie', View 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

I. d o p o r u č u j e

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

1. schválit zdravotně pojistné plány těchto zdravotních pojišťoven:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

217 - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

222 - Česká národní zdravotní pojišťovna,

2. neschválit zdravotně pojistné plány těchto zdravotních pojišťoven:

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

202 - Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna

203 - Železniční zdravotní pojišťovna GRÁL

204 - Zdravotní pojišťovna GARANT-HOSPITAL

206 - Moravská zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

208 - Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna ATLAS

210 - Zdravotní pokladna Škodováků

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

212 - Stavební zdravotní pojišťovna STAZPO

213 - Revírní bratrská pokladna

214 - Regionální zdravotní pojišťovna REZAPO

215 - Moravskoslezská zdravotní pojišťovna IMPULS

216 - Sdružená dopravní a zemědělsko-podnikatelská zdravotní pojišťovna SALVUS

218 - Zdravotní pojišťovna CRYSTAL

219 - Prostějovská zdravotní pojišťovna

220 - Zaměstnanecká pojišťovna PRIMA

221 - Mendlova zdravotní pojišťovna

223 - Zemědělsko-potravinářská zdravotní pojišťovna

224 - Zdravotní pojišťovna RADIX

225 - Zdravotní pojišťovna SPORT

226 - Zdravotní pojišťovna chemie, zdravotnictví a farmacie;

II. u k l á d á

1. ministru zdravotnictví a místopředsedovi vlády a ministru financí předložit

a) návrhy zdravotně pojistných plánů uvedených v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,

b) vládě do 20. prosince 1995 návrh novely zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a návrh novely zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí předkládat vládě pololetně zprávu o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven.

Provedou:

ministr zdravotnictví, místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.