Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1992 > 1992-04-15

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. dubna 1992 č. 281

k seznamu privatizačních projektů navržených Hospodářskou radou
vlády ČR ke schválení


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Dokumenty vlády - pracovní kopie', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

s c h v a l u j e následující privatizační projekty podniků v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zápisu schůze Hospodářské rady vlády České republiky ze dne 14. dubna 1992:

1. Privatizační projekt majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti Cihelna, a.s., Šlapanice,

2. Privatizační projekt majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti Cihelna Dolní Jirčany, a.s., Psáry,

3. Privatizační projekt státního podniku HIKOR Písek,

4. Privatizační projekt státního podniku Moravskoslezské drůbežářské závody, Ostrava - Martinov,

5. Privatizační projekt státního podniku SILNICE Benešov,

6. Privatizační projekt státního podniku SPOLANA Neratovice,

7. Privatizační projekt státního podniku ŠUMAVAN Vimperk,

8. Privatizační projekt státního podniku KONAX Jihlava,

9. Privatizační projekt státního podniku Stavby mostů, Praha, provozovna Dalovice,

10. Privatizační projekt státního podniku SILNICE Plzeň, závod Cheb,

11. Privatizační projekt akciové společnosti Průmyslové stavby Zlín,

12. Privatizační projekt státního podniku České energetické závody Praha,

13. Privatizační projekt státního podniku ŘEMPO, Praha,

14. Privatizační projekt státního podniku Moraviaflor Olešnice na Moravě,

15. Privatizační projekt státního podniku LANEX Bolatice,

16. Privatizační projekt na přímý prodej části majetku státu, k němuž má právo hospodaření státní podnik RYBENA Hodonín,

17. Privatizační projekt státního podniku SALMA Hradec Králové,

18. Privatizační projekt majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti Interhotel GOLF, Mariánské Lázně,

19. Privatizační projekt státního podniku Pivovary, Hradec Králové, závod pivovar Svitavy,

20. Privatizační projekt státního podniku Pivovary, Hradec Králové, závod pivovar Pardubice,

21. Privatizační projekt státního podniku Pivovary, Velké Popovice,

22. Privatizační projekt státního podniku Ústecké pivovary, Ústí nad Labem,

23. Privatizační projekt státního podniku Pivovar, Starobrno Brno,

24. Privatizační projekt státního podniku Pivovary, Vratislavice nad Nisou,

25. Privatizační projekt na část majetku státního podniku Pivovary, Vratislavice n. Nisou - sladovna Jablonec n. Nisou,

26. Privatizační projekt majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti Pivovar Radegast, Nošovice,

27. Privatizační projekt na část majetku státního podniku Plzeňské pivovary, Plzeň - stáčírna Klatovy,

28. Privatizační projekt na část majetku státního podniku Pivovary Hradec Králové - středisko technické a stavební údržby,

29. Privatizační projekt na část majetku státního podniku Plzeňské pivovary, Plzeň - pivovar Chodová Planá,

30. Privatizační projekt na část majetku státního podniku Pivovary Hradec Králové - sodovkárna Hořice,

31. Privatizační projekt na část majetku státního podniku Pivovary Hradec Králové - sodovkárna Golčův Jeníkov,

32. Privatizační projekt státního podniku Pivovary, Hradec Králové.

Provedou:

příslušní ministři (zakladatelé),

ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci

předseda prezidia Fondu národního majetku ČR,

přednosta Okresního úřadu Písek

Místopředseda vlády

PhDr. Jan S t r á s k ý v. r.