Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-06-11

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 11. června 2007 č. 637

ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006Vláda

I. bere na vědomí Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006, obsaženou v části III materiálu č.j. 815/07 (dále jen „Zpráva“);

II. ukládá

1. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zajistit do 30. června 2008 provedení výzkumu mapujícího výskyt romštiny a etnolektů češtiny s romskými specifiky, který by navazoval na analýzu sociálně vyloučených romských komunit v roce 2006,

2. ministryni a předsedkyni Rady vlády pro národnostní menšiny

a) vypracovat konečné znění Zprávy,

b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

III. pověřuje předsedu vlády předložit Zprávu předsedovi Poslanecké sně-movny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky pro informaci příslušných výborů Parlamentu České republiky;

IV. doporučuje

1. hejtmanovi Moravskoslezského kraje zajistit systémové poskytování dotací obcím na provádění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v Moravskoslezském kraji a do 29. února 2008 zaslat vedoucímu Úřadu vlády vypořádání čerpání dotace v roce 2007 z celkové částky 5 000 tis. Kč, která byla jako účelová neinvestiční dotace poskytnuta z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády do rozpočtu Moravskoslezského kraje na provádění uvedené charty,2. hejtmanům, primátorům statutárních měst, starostům obcí s pověřenými obecními úřady a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit systémové poskytování účelových dotací z veřejných financí na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.Provedou:

předseda vlády,
ministryně a předsedkyně Rady vlády
pro národnostní menšiny,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních městPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070611.0637.doc

Přílohy: