Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2077/98
V Praze dne 21. srpna 1998
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 21. srpna 1998

(35. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.


1. Zabezpečení finančních předpokladů funkčnosti školského systému v podmínkách rozpočtu provozních výdajů kapitoly 333 MŠMT a návrh na zvýšení prostředků na platy pro pracovníky resortu školství na rok 1998
č. j. 764/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Zpráva o průběhu vybraných případů privatizace majetku, o něž projevuje zájem veřejnost
č. j. 754/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 531.


3. Souhrnný návrh na uvolnění prostředků z FNM ČR na dotaci hospodaření zbytkových podniků, které je nezbytně nutné v souvislosti s privatizací zachovat
č. j. 756/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 532.


4. Návrh na změnu usnesení vlády ČR č. 245/95, o závěrech vlády k problematice dodatečného vypořádání majetkových vztahů k pozemkům státu zastavěným obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev
č. j. 752/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 533.


5.a) Návrh vlády České republiky na volbu členů prezídia Fondu národního majetku České republiky
5.b) Návrh vlády České republiky na volbu členů prezídia Fondu národního majetku České republiky
č. j. 785/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


6. K zabezpečení činnosti Legislativní rady vlády
č. j. 762/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 534.


7. Návrh na odvolání a jmenování vedoucího Úřadu vlády České republiky
č. j. 772/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 535.


8. Návrh na pověření člena vlády koordinační a informační funkcí vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Správě státních hmotných rezerv
č. j. 768/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 536,


9. Přehled dosud identifikovaných dopadů přípravy na členství ČR v Evropské unii na státní rozpočet a institucionální zabezpečení
č. j. 753/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 537.


10. Návrh na zřízení nových přechodů na turistických stezkách na česko-polských státních hranicích, na zřízení hraničních přechodů pro pěší a cyklisty na česko-rakouských státních hranicích, na rozšíření provozu na hraničním přechodu Všeruby-Eschlkam na česko-německých státních hranicích, na vyjmutí hraničních přechodů Jiříkov-Ebersbach a Loučná-Oberwiesenthal z přílohy 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996 a na zřízení celních letišť s mezinárodním provozem
č. j. 755/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 538.


11. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o letecké dopravě
č. j. 761/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 539.


12. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Havla ve Spojených státech amerických ve dnech 15. - 19. září 1998
č. j. 769/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 540.


13. Prodej a převod nemovitostí svěřených do správy Fondu dětí a mládeže zákonem číslo 113/1993 Sb., ve znění zákona č. 307/97 Sb. - část III/1998
č. j. 733/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


14. Návrh na změnu usnesení vlády ČR č. 154 ze dne 12. března 1997 o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 734/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 541.


15. Žádost o udělení výjimky vlády ČR k prodeji přebytečného nemovitého majetku podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 758/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 542.


16. Příprava plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 1998 a na rok 1999
č. j. 780/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 543.


17. Návrh na jmenování ředitele Národního bezpečnostního úřadu
č. j. 788/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 544.


18. Návratné finanční výpomoci a půjčky zdravotnickým zařízením poskytnuté podle usnesení vlády č. 448/95 a č. 559/95 - splátková disciplína dlužníků k 30. 6. 1998
č. j. 751/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


* * *


Pro informaci:

1. Informace o volbě rektora Masarykovy univerzity v Brně a jeho jmenování s účinností od 1. září 1998 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
č. j. 771/98

Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.
Zapsal: JUDr. Richard Ulman